Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Kuran-i Kerim Meali

085 – Burûc Suresi – 001/022
Şems sûresinden sonra Mekke'de inmiştir; 22 (yirmiiki) âyettir. "Bürûc", burc kelimesinin çoğuludur. Sûrede burçları olan gökyüzüne, kıyamet gününe ve o güne tanıklık edecek olanlarla, yine o gün müşahede edilecek olaylara yemin edildikten sonra Yemen'de geçmiş bir olaya temas edilir: Yahudi Zûnuvas ve adamları, yahudiliği kabul etmeyen Necran hıristiyanlarını, Hendek içinde yakılmış bir ateşe atarak yakarlar ve yanmakta olan insanları seyrederler. Bu şekilde işkence ile yakılıp öldürülen kimseler inançları uğrunda ölmüşlerdir.
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
 
1. Burçlara sahip gökyüzüne,
 
2. Geleceği bildirilmiş olan güne,

3. (O günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki,
 
4. Kahroldu o hendeğin sahipleri,

5. O çıralı ateşin ,
 
6. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar,
 
7. Müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı.
 
8. Onlardan, sırf, azîz ve hamîd olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar.
 
9. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisine aittir, ve Allah her şeye şahittir .
 
10. Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere
cehennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır.
 
11. İman edip sâlih ameller işleyenlere ise, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
 
12. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir.
 
13. Bilin ki O, (kâinat yokken) ilk olarak yaratan, (ölümden sonra tekrar hayatı) geri
getirendir.
 
14. O, çok bağışlayan ve çok sevendir.
 
15. Şerefli Arş'ın sahibidir.
 
16. Dilediği şeyleri mutlaka yapandır.

17. Orduların, haberi sana geldi mi?
 
18. Yani Firavun ve Semûd'un
 
19. Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.
 
20. Allah onları arkalarından kuşatmıştır.
 
21. Hayır o şerefli bir Kur'an'dır.
 
22. Levh-i Mahfuz'dadır.
 

Meal Anasayfasına dönebilirsiniz!