Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Kuran-i Kerim Meali

081 – Tekwîr (Tekvir) Suresi – 001/029
Mekke'de inmiştir, 29 (yirmidokuz) âyettir. Sûrenin başında güneşin dürülmesinden söz edilmiş ve adını da buradan almıştır. Sûrenin söz dizisinde, ihtiva ettiği konuya ilişkin anlamları yankılandıran ve güçlendiren mükemmel bir musikî taklit edilemez bir âhenk vardır.
 
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
 
1. Güneş katlanıp dürüldüğünde,
 
2. Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,
 
3. Dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde,
 
4. Gebe develer salıverildiğinde,
 
5. Vahşî hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,
 
6. Denizler kaynatıldığında,
 
7. Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,

8. Diri diri toprağa gömülen kıza, sorulduğunda,
 
9. "Hangi günah sebebiyle öldürüldü?diye.
 
10. (Amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında,
 
11. Gökyüzü sıyrılıp alındığında,
 
12. Cehennem tutuşturulduğunda,
 
13. Ve cennet yaklaştırıldığında,
 
14. Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır.
 
15. Şimdi yemin ederim o sinenlere ,
 
16. O akıp akıp yuvasına gidenlere,
 
17. Kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun,
 
18. Ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki,
 
19. O (Kur'an), şüphesiz değerli,bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.
 
20. O elçi güçlü, Arş'ın sahibi (Allah'ın) katında çok itibarlıdır.
 
21. O orada sayılan, güvenilen (bir elçi) dir.
 
22. Arkadaşınız (Muhammed) de mecnun değildir.
 
23. Andolsun ki, onu (Cebrail'i) apaçık ufukta görmüştür.
 
24. O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.
 
25. O lânetlenmiş şeytanın sözü de değildir.
 
26. Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?
 
27. O, herkes için, bir öğüttür,
 
28. Sizden doğru yolda gitmek isteyenler için de.
 
29. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
 

Meal Anasayfasına dönebilirsiniz!