Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Kutubi Sitte

Bedir, Akabe ve Bey’atur-Ridwana katılanların faziletleri

Bedir, Akabe ve Bey’atur-Ridwana katılanların fazileri
 
4469 - Rifa'a İbnu Rafi' ez-Züraki radıyallahu anh anlatıyor: "Cibril aleyhisselam, "Resūlullah aleyhissalātu vesselām'a gelerek:
"İēinizdeki Bedir ehlini ne addediyorsunuz?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: "Müslümanların en faziletlisi!" buyurdu. Cebrail:
"Biz de Bedir'e katılan melekleri öyle (en faziletlimiz) biliyoruz!" dedi. Rifā'a radıyallahu anh da Bedir ehlindendi. Rafi' ise Akabe ehlindendi ve oğluna:
"Akabe bey'atlerinde hazır bulunmam yerine Bedir'de hazır bulunmuş olmam beni sevindirmez!" derdi."
Buhari, Megazi 11.
 
4470 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: ""Resūlullah aleyhissalātu vesselām buyurdular ki:
"Allah Teāla Hazretleri, Bedir Ehli(nin yaptığı fedakārlık ve ihlasları)na muttali oldu da:
"Artık ne isterseniz yapın. Ben sizi affetmişim!" buyurdu."
Ebu Dāvud, Sünnet 9, (4654).
 
4471 - Hz. Cābir radıyallahu anh anlatıyor: ""Resūlullah aleyhissalātu vesselām buyurdular ki: "(Hudeybiye'de) ağaē altında Bey'at edenlerden hiē kimse ateşe girmeyecektir."
Müslim, Fezāilu's-Sahabe 163, (2496); Ebu Davud, Sünnet 9, (4653); Tirmizi, Menakıb, (3859).

 
Bedir Ehli

5992 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalātu vesselām buyurdular ki: "Ashabıma sebbetmeyin. Nefsimi elinde tutan Zāt-ı Zülcelāl'e yemin ederim ki, şayet sizden biri, Uhud dağı kadar ēok altın infak etse, ashabımdan birinin bir müdd hatta onun yarısı kadarki infakına, sevapta yetişemez."