Deng ji kuva tê te?

Deng ji kuva tê te?

Dibên ku mirovekî hebûye û duheb jî jinên wî hebûne. Jina mezin pirr bê exlaqî dikir û tu huzûrekî nedida mêrik. Mêrik lêxist nebû, birçî hîşt nebû, ji mal qewirand nebû!..

Got qenc ew e ku ez biçim ser ziyaretê û ji wî rica bikim belku ew jî dua bike û Xwedê ruhê jina min ya mezin bistîne û ez ji wê xilas bim.

Rojekî çû ser mezelê şehîd û pirr giriya. "Got şehîd, dibên tu şehîdekî mezin î, ji Xwedê rica bike bila Xwedê ruhê jina min ya mezin bistîne, ezê ji te re qurbanekî serjêkim û xêra te li feqîra belav kim."

Piştî dua hat gund, dît ku gundî li ber derê mala wî civiyane. Kêfa wî hat got "Xwedê duayê min û şehîd qebûl kir."

Ji gundiya pirsî "gelo we xêr e hun hatine ber derê me"?

Gundiya gotin; "jina te ya biçûk miriye".

Mêrik hêdîka dîsa berê xwe da şehîd, çû ser mezelê wî û jê ra got:
Şehîdo, şehîdo ma deng ji alî qûnê va tê te? Min çi got û te çi kir?"

M.Nureddin Yekta

Social

Helbest

Min dil danîn bi çavên dilê xwe li meşa dilan
………………bi guman li dora xwe dinêrîn
Wek evdal bûn, peyam li min, pelik di dest de bûn