ÇÊDİBE ÇÊDİBE

Nêzîkê sî sal berî niha gondek derdorê me davetek çêdibe.Dema bûk-ziva mehr(nikah) bikin.melê gundî dibê de du şahida bînîn.
Merivekî me heye cend pirtukên vî yên dînî hene pê mijuldibe û dixwîne.pir caran gel melaya dikeve mucadela.dibên bila yêk ev be.yêkî din jî peydadikin.
Di civîne mezelekê mehrê bikin.
Mele dibêje ziva ka bêje şertên islamê çendin.dibê sisênê.mele dibê çawan sisêne.dibê ya ez dizanim sisêne.mele dibê ê de bêje ka çîne.dibê mele, yêk baverîya meleka.yêk rojî ya dinjî nimêje.dibê ne te nezanî.ka debêje şertên imanê çendin.ziva dibê vele ez vana nizanım.mele serê xwe dihejîne vêcare divegere bûkê
Dibê de tu bêje qîza min.şertên islamê çendin,şertên imanê çendin bûk lal dibe tiştik nabêje.mele dibê de ka em mahrkin.ev merivê me dibêje mela mela mehra çi.dê çawa merh bikî.xa mehr çênabe.
Mele dibê çêdibe çêdibe;
Dema mele fasiqbe,ziva fasiqbe,şahid fasiqbe çêdibe.çawan çênabe.

Social