Nivîsar

Rêxistina Civil

Ez ji xwe re difikirim her gav ser sedema ne yekîtîya hemu gele kurdistane. Dibejim gelo çima kurd nikarin ji tirka u Areban veqetin çima xwe bi wan xelke din ra di din giredan. Em dikarin qebul bikin ku kurdên Ii Kurdistanê di bin rejîmen nijadperest u dagirker dane lê kurdên ewrupa yê ez fem nakim. Kurdê ewrupaye, tu sedemên wan tune ye, ku di bin hezen rejîmen tirkan u areban jîyana xwe dijîn.

Wêneyek

Ma ne hûn dizanin... hûn nizanin
Ji çi... ta çi?
Ji kîjanê... ta kîjanê?
Ji te... yan jî, ez
Siruşt û em... hawîrdor sebaretî lîstikeke ramanî bo lêveger û hin jêderin rewanî, ku bi her kesî re dilivin... bi awayekî ji xwe, kin yan dirêj, fireh yan teng. Ji hemû hêlan ve, bidizî yan eşkere, hişk yan naz... û her reng.
Ev dimîne, û ew... ne bi nav e, ne navdar e
Ev e “ ji nişka ve, ji xwe re “ ... berawirdkirina bêhempayan.

Çend Gotin Liser Alfaba Kurdî

Çawa ku hun hemî jî dizanin ku alfaba Kurdî, Zanyarê Kurd Celadet Elî Bedirxan bikar aniye. Bi awayê ku wî pejirandiye tîpên alfaba Kurdi wiha ne;
A - B - C - Ç - D - E - Ê - F - G - H - İ - Î - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Ş - T - U - Û - V - W - X - Y - Z.

Yani 8 dengdêr û 23 ji bêdeng (dengdar), hemî 31 tîp in. Lê dema mirov li zimanê Kurdî dinhêre ev 31 tîpan (herfan) ji zimanê me re hindik in û têr nakin.

Wekî berê

Bi rastî carnan pirr tişt tên eqlê mirov lê yek carnan jî tu tiştekî nay bîra mirov ku mirov binvîsîne, wekî Nasreddîn xoceyê tirka, ku dibêjin rojekî derketîye ser kursî ku ji cemaeta xwe re waiz bide, lê tu tiştekî nahatîye eqlê wî ku ji wan ra bêje û di dawî da gotîye:

-Ey cemaet hun dizanin ku ez gellek tiştan dizanim, lê îro tiştekî nay bîra min ku ez ji we re bêjim. Kurê wî jî di cemaetê da rûniştibûye û wiha gotîye:

Kürdistan Medreseleri

Günümüzde dindar namuslu ve dürüst insanlar olduĝu kadar, o kadar da din düşmanları bulunmaktadır. Mertçe ortaya çıkıp dinini savunan insanlara saygımız olduĝu kadar, yine mertçe ortaya çıkıp dinsizliĝini de beyan edenlere saygı duyarız. Bizim saygımız dinsizliklerine deĝil! Mertliklerine ve açıkça kendi düşüncelerini ortaya koydukları içindir.

Sayfalar