Nivîsar

Devletsiz, karısız, kocasız özgür eşli yaşam - Mustafa Karasu

Kapitalist moderniteye meydan okuma konferansının üçüncüsü gerçekleşti. Önder Apo’nun kapitalist moderniteye karşı demokratik modernite kuramını ortaya koyması bugün daha önemli hale gelmiştir. Kapitalist modernite bugün her alanda bir çözümsüzlüğü ve çıkmazı yaşamaktadır.

KÜRDİSTAN KÜRTLERİNDİR - Oya Baydar

“Bu bölücülüktür, terör örgütünün değirmenine su taşımaktır, Büyük Kürdistan hayallerine gaz vermektir” diyerek suçlamadan önce, öfkemizi gemleyip bir an düşünelim. Bir zamanlar Babıâli’nin “amiral gemisi”, hâlâ da en etkili, en yaygın gazetelerimizden birinin 65 yıllık başlık altı sloganını hatırlayalım: “Türkiye Türklerindir”. Türkler olarak kaçımız sorguladık, kaçımız yadırgadık buram buram ırkçı şovenizm kokan bu ayrımcı, dışlayıcı, ötekileştirici sloganı?

WÊREK BIN NE TIRSONEK BIN

WÊREK BIN NE TIRSONEK BIN!

Her wextî Rastîyê bipejirênin rastî pîroze, şerefe, rûmete, serbilindîye, Hêzeke xwirte pênûseke tûje xetê zêrîn dinivîsê, tilya te dixê çavê ê pêşberî te û xaîna rezîl dikê. Derew û pîsîtî a tûndirewa ye, dawî genîtîye pîsîtîye. Fikrû ramanê xwe geremol û xeriqî nehêlin, dîyar û zelal bikin, ji bonî ku hevalê we bawerîya wan li çîbê, karibin ji dil û can bixebitin.

Çiraya ku malê ra pêwîst be, jixwe meçîtê ra heram e

Çiraya ku malê ra pêwîst be, jixwe meçîtê ra heram e
Rast e ku wergerndina berhemên zimanên zindî, dikare bibe pira navbera gel, netew, qewm, kultûr û medenîyetên cuda lê gelo ev yeka han jibo milletên ku bi hezaran sal cînarên hevodin in jî derbasdar e!

KOR ÇAWA DIMEŞIN?

KOR ÇAWA DIMEŞIN?

Hûn ne gorin lê hûn xwe dikine kor, ancex xweda çêkê li jor.
Gotine ê dewlemend : “Birayê te feqîre çima tu tişkî nadyê” Ewî got: Ez didimê jî ji dest min nagrê ma ez çawa bikim ? Gotnê: “Ha waye birayê te birêde tê tu kisikik zêr bibe li devê riya wî deyne û were ku gîha kisik wê ji xwe re rajîyê wê bînê û halê wî wê xweş bê.

EZ NAKIRIM

Ez vê pirbûna xemilandî û bi dek û dolap nakirim. Ez berê xwe nadim van rihniyên poz bilind. Ku ez cilên we yî biriqandî dibînim, gunehê min bi we tê. Ma hûn wekî din qey nexweşik in ? Hûn ji rengê xwe hez nakin. Rûyên boyaxkirî dilê min dixelîne. Her deverên we biboyax in: Por biboyax, lêv biboyax, rû biboyax, neynûk biboyax in. Hûn ne hûn in, hûn hineke din in. Bêhneke ne ya we, li ku be, bi weve ye. Hûn ji bêhna xwe hez nakin. Ma qey hûn wekî mirovan nikarin bala mirovan bikşînin ?

Gel çocuk elin ayağın olayım senin

Can çocuk gel yaşam katayım sana
Gel çocuk türküler dizeyim sana
Gel elini ver bana gücümü katayım sana
Çocuk! Haydi yeni bir düzen kuralım
Ölümü bilmeyen yaşamı
Zalimliği bilmeyen insanı
Sevgiyle yoğrulmuş uzun ömrün
Bilimini bulalım çocuk!
Oyy çocuk, kalbin olayım senin

Çocukları amaçlarınıza malzeme yapmak etik mi?

Sayfalar