Pêšbîniyên Ray Kurzweil derbarê pašeroja Teknolojiyê:

Pêšbîniyên Ray Kurzweil derbarê pašeroja Teknolojiyê:

Di Sala 2019'an da:

Xatirxwastin ji kompiyoter, kelmelên pêvegrêdayî, kabl û wayêrên wan

Di Sala 2020'an da:

Zêdebûna hêza kompiyoteran bi qasî ku meriv bikare wan bide ber hêz û karîna mejiyê mirovan

Di Sala 2021'an da:

Îmkana bikaranîna internet'a bêwayêr di 85% ji Goga Erdê da

Di Sala 2022'an da:

Danîna qanûna reftara meriv û robatan di Amerîka û Ewrûpayê da( diyarkirina berpirsyarî û sînora kirinên robotan)

Di Sala 2024'an da:

Dê hemû erebeyên heyî, xwedîyê mejî û zêna kompiyoterî bibin( îdî mafê tu kesî nîne erebeyek ku xwedî zêna sazkirî nebe, siyar be)

Di Sala 2025'an da:

Damezrandina bazarên mezin yên endamên sazkirî yên bedena merivan (artificial members)

Di Sala 2026'an da:

Dirêjkirina temenê merivan di her kêliyek da, bi pêšketina zanistê

Di Sala 2027'an da:

Çêkirina robotên xizmetkar bi šêwazek wisa ku bikarin karên dijwar bikin û bibin wek alav û amûrên normal yên nav malan( wek sarker, gêzî û hwd)

Di Sala 2028'an da:

Erzanbûn û normalbûna enerjiya Rojê jibo mesref û bikaranîna ništeciyên Erdê

Di Sala 2029'an da:

Pêšketin û zênbûna kompiyoteran( di çarçoveya modela mejiyê kompiyoteriya merivan da)

Di Sala 2030'an da:

Berfirebûna bikaranîna Nano-Teknolojî di senetê da

Di Sala 2031'an da:

Bikaranîna çapgerên( printer) 3alî yên endamên bedena merivan di hemû xestexaneyan da

Di Sala 2032'an da:

Bikaranîna Nano-Robotan di bizîškiyê da( jibo jêbirina maddeyên zêde, nebaš û bêkêr ji bedena merivan û skenkirina mejî jibo kešfkirina sirrên wan)

Di Sala 2034'an da:

Dîtina Yekemîn merivên ku mejiyê wan sazkirî û mesnûyî( bi destan, çêbûyî) ye

Di Sala 2036'an da:

Bikaranîna šêwazên bernamenivîsîn jibo nivîsîna bernameya sellûlan û dermankirina nexwešiyan

Di Sala 2038'an da:

Derketina robotên ku dišibin merivan(bi hiš û mejiyê pir pir pêšketî û jêhatî)

Di Sala 2039'an da:

Çandina rasterast ya Nano-Makîneyan di mejiyê da( ketina merivan di cîhana mecazî da bê ku pêwîstî bi tu dezgehek hebe)

Di Sala 2040'an da:

Çandina matora lêgerînê di bedena merivan da( Dîtina encamên wê li ser lenz yan berçavkên taybet)

Di Sala 2041'an da:

Zêdebûna hêza internet'ê bi qasî 500 carî

Di Sala 2042'an da:

Dîtina yekemîn merivê Nemir û cawîdan. Artêša Nano- Robotan bi alîkariya saziya bergirîkirinê ya bedena merivan ku nexwešiyên curbecur derman dikin.

Di Sala 2043'an da:

Bedena merivan bi alîkariya Nano- Robotan dikare veguhere her formên ku dil dike.

Di Sala 2044'an da:

Karîna çêkirina hiš û mejiyê Ne-Biyolojî ku milyaran car ji yê merivan bihêztire

Di Sala 2045'an da:

Despêka serdema Teknîkî yan bêveger ya teknolojiyê, wisa dike ku Goga Erdê veguhere forma Super-Computer'ek.

Di Sala 2099'an da:

Teknîka Teknolojiyê dê di seranserê erdê da kona xweyî milyarsitûnî vegire.

Edoyê HêJî1979AnDaMerixî

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Predictions_made_by_Ray_Kurzweil

Social

Lêkolîn

Ji aliyê Albert Socin û Eugen Prym ve di sedsala Nozdehê de (1887) hatiye bihîstin û nivisandin û li Petersburgê/Rûsiya hatiye belavkirin)

JI comerdiya xwe linka PDF binikilîne

Çîrok

Ji bo çareserî ya xem û derdan
Bêrawest kal û pîran siper vedan
Şervanan êrîş dan, ser neyaran
Bilind bû berxwedana gelê Kurdan

Nivîsar

Projeyek girîng jibo derketin ji vê qeyrana aborî ya Herêma Kurdistanê

Ev proje dikare xelkên nerazî rizgar bike û rewša wan bi temamî biguherîne

Helbest

Ji bo çareserî ya xem û derdan
Bêrawest kal û pîran siper vedan
Şervanan êrîş dan, ser neyaran
Bilind bû berxwedana gelê Kurdan