YEK CAR

Mirov yek car tête dinê,
Taliê duyê çi nîne.
Yê aqil lê şarezaye,
Bê aqil, wê de razaye.

Bi hilkilo, hûrke girke,
Xwe, xewa giran şiyarke,
Riya rast û ron peyda ke,
Carek din ti nayê dinê.

Nebe kolê jîna dinê,
Jiyaneke dî dûra tê,
Heger te serfirazî bivê,
Wê jînê jî xebat divê.

Dû vê dinê dinyayek dî,
Dû vê jînê, jiyanek dî,
Bê şik û şibhe dê hebî,
Wê jînê, gorî neke vê dinê.
/2009

Social