XEM

İro xemên min bê hed û hisab,
Wilo damayî, wilo westîyayîme.

Demaraşah mêjîyêmin dide zorê.
Dilêmin jandide, çavê min asminê.
Asmîna min ya iro kûrahîya asîmana.
Sirên min, evînên min, keserên min,
Veşartîyîne reşkqutîya mêjyê minde.
Nêw wilo xem, wilo keserande,
Wilo damayî,wilo westiyayîme.

Çavên min dostekê digerin
Kerîyek post digrin doranên min.
Qirnekî dost bûyni post dame.
Nêw bahozekî wilo hişk, wilo xwirt dame.

Mêjîyê min tejî, dilê min tejî
Nêw dinyayek fal dame,
Ya fal dinya nîne, nêw falatîya insan dame.
Çavên min insanê tejî digerin
Bigerên jî bê xwite, wilo nêw xema dame.

Dinya jî, malê wê ji riha mi cezb naketin
Evînên pê bawerbûm çalbûne nêw raborînê
İro hin zêde damayî, wilo westîyayîme.

Cahit Aybar Tebax-2008

Social