Wêneyên Dil

Dilê parsecî
Pir xewnan dibîne.

***
Dilê ku di bin kurtik de dîn nebe
Dilekî qelp e.

***
Dilê dudilî
Dilekî kekec e.

***
Dilê ne serxweş
Dilekî pûç e.

***
Dilê neçel
Dikarê hemû deriyan veke.

***
Dilê ku bêhna evînê jê nebare
Dilekî serjêkirî ye.

***
Dilê revok
Hêjayî vemirandinê ye.

***
Dilê ne îsot
Nikarê hingiv bide.

***
Dilekî vala
Goristaneke tarî ye.

***
Dilê kulek
Nikare li hespê evînê siwar be.

***
Dilê rewan
Ew dilê ku hestiyên parsûyan dişikîne!

Hussein Habasch (Husên M. Hebeş)

Wêne: li Festîvala helbestê ya nevnetewî li bajarê Ouarzazate/ Mexrêb, hatiye girtin.

Social