Welatparêzî!

Gava mirin nêzîkê dibe
dibêje: Xwaziya bi dilovanî
Giyanê min bistîne.

Gava mirin bi dilovanî nêzîkî
Giyanê wî dibe
Dibêje: Xwaziya li ser axa Welêt be.

Gava welat dikeve nav destên wî
Lal dibe û nema tiştekî dibêje!
Bi dizî welat davêje
û dûr...
dûûûr jê direve!

Hussein Habasch (Husên M. Hebeş)

Social