şengal

ken , girî
qêrîn û hewarêm
îro bê derd û golên xwo
ez ğembarêm
dinalêm û digirîm
bêrîndarim
birînegî bê ğedarêm
dilsozekî sodî
li naw agêr û dûmanêm
bê heval û hogêr
li nav destê dojminê neyarêm
çavkanîya goil û govanan
ez şengalim
bê xwodî û bê mirazim
xwîn li min dêherêgin
rûndêk lê min dibarin
Ez dimiçiğêm
vek mûmegî bi agirên xwo
dişeûdêm û dihelêm
Talan girî me
ez şengala bi xwodanim
Baw û biraye min kûştin
gec û xword birên
belengaz bûm
Hezar caran mirim
Bi çol û cîya ketêm
Êxsîr bûm
avare bûm
Tî û birçî ber dîyaran
Êz şengalêm

Social