şengal

ken , girî
qêrîn û hewarêm
îro bê derd û golên xwo
ez ğembarêm
dinalêm û digirîm
bêrîndarim
birînegî bê ğedarêm
dilsozekî sodî
li naw agêr û dûmanêm
bê heval û hogêr
li nav destê dojminê neyarêm
çavkanîya goil û govanan
ez şengalim
bê xwodî û bê mirazim
xwîn li min dêherêgin
rûndêk lê min dibarin
Ez dimiçiğêm
vek mûmegî bi agirên xwo
dişeûdêm û dihelêm
Talan girî me
ez şengala bi xwodanim
Baw û biraye min kûştin
gec û xword birên
belengaz bûm
Hezar caran mirim
Bi çol û cîya ketêm
Êxsîr bûm
avare bûm
Tî û birçî ber dîyaran
Êz şengalêm

Social

Helbest

Min dil danîn bi çavên dilê xwe li meşa dilan
………………bi guman li dora xwe dinêrîn
Wek evdal bûn, peyam li min, pelik di dest de bûn