Şehrezad

Cankurd / 2003

Ta berbanga sibê
Çêrokan ji şahê xwe ra dibêje
Çêrokên bi fantazî û tijî evîn
Li razanga xemrevîn
Bi derketina royê ra
Li asoyê rengxwîn…

Şahê xwe yê pîr dike xewa şirîn
Hema di dilê wê da…
her heye sohtîn
…û di çavan da girîn
Divê çêrokeke dî
Bo şeveke dî…
Wek sihirbazan ji tunehiyê pêda bike
Da seriyê wê roja dî neyê birrîn
Hezar şev û şevek e
Şehrezad çêrokan çêdike
Şahê pîr her û her ji wê hez dike
Jînê wilo bi efsaneyan derbaz dike
Dilê wê yê biçûk belengaz dibe
Dêmê sorgulî roj bi roj zer dibe
û kaniya çêrokên evîniyê zuwa dibe
Da şah di xew keve
Tirsa tarî û tenahiyê ji çavêd wî bireve
Şehrezad dê her û her çêrokan bibêje
û cewherên xwe yên giranbiha
bi ser balifên wî da birêje
Ma jîna belengazan dê her weha be
û çêrokbêjî wê her karê geda be
Na na
Şehrezad nema devê xwe vedike
Nema çêrokan dibêje û derewan pêda dike
Tok û zincîra koletiyê ji lingêd xwe davêje û tirsa xwe tune dike
û gerdenê xwe yê mermerî
ji bo xencera mîterê dilkevirî
bi serbilindî tazî dike

Social