Sal wek mirinê derbas dibin

Bêyî ku destên xwe ji me re liba bike û bibêje:
Bi xatirê we ey reben û sêwiyên min
Sala 2007an, stûyê xwe xwar kir
û ne bi dilê xwe ber bi vemirandinê ve çû.

Saleke nû hat
Qeytanên solên xwe vekirin
û bi hêviya ku li ser dilê me
360 û çend rojan rûne!
Merheba sala nû
Em dizanin tu yî carcaran hez kirinê
û aramiyê bi ser me de bibarînî
û pirr caran jî ceng
û xemgîniyê diyarî me bike
Em vê yekê baş dizanin hevalo
Lê dîsan jî em ê bibêjin:
Tu bi xêr hatî, mêvanê 360 rojan.
Bi hişk û nermiya te re jî bibêjin:
Tu bi xêr hatî!
Salek çû
Salek hat
Lê ji temenê me diziyeke bi dizî tê kirin
Temenê ku bê sûc ber bi herifandinê ve diçe
Diçe û venagere.
Sal weke mirinê derbas dibin
Sal…
Ser sala te pîroz be
Ey cîhana ne ji herkasî re!

Hussein Habasch (Husên M. Hebeş)

Wêne: Li Festivala Cihanî ya Helbestê li Mexico City 2015.

Social