Lİ KÊ BIKIM HAWAR Û ZAR...

Min emrêk da ve xewnê.
Ne evîn û ne ware.
Min dest da kê ez berdam.
Li kê bikim haware.
..Ketim derîyê sînore.
..Hatin min gûrê hare.
..Ey felek min çi bi te kir.
..Li kê bikim haware.
Xera bû war û jîyan.
Ez berdam dost û yarê.
Limin xistin xencerek.
Li kê bikim haware.
..Xwada bêje ez çibikim.
..Jîyan wek jahre marê.
..Ey yare xayîn bêbext.
..Li te nakim haware.
Vaye diçim ji va dere.
Sitar cem bav û kâle.
Felek tu xweş zanibe.
Li te nakim hawar .
..Mamoste Nîviskar Sîyasetmedar PDK-T NİSÊBÎN'E WÎRAN'İM. .

Social

Çîrok

Cankurd / 2003

Ta berbanga sibê
Çêrokan ji şahê xwe ra dibêje
Çêrokên bi fantazî û tijî evîn
Li razanga xemrevîn
Bi derketina royê ra
Li asoyê rengxwîn…

Helbest

Cankurd / 2003

Ta berbanga sibê
Çêrokan ji şahê xwe ra dibêje
Çêrokên bi fantazî û tijî evîn
Li razanga xemrevîn
Bi derketina royê ra
Li asoyê rengxwîn…