KEJA GÛLÎSOR

Gûlyên te sor,
Zilfên te şor,
Enî bi por,
Lêvên belor,
Gerden bi mor,
Çav kire kor,
Dil min hejend.

Çavên belek,
Biskên xelek,
Pir şox û şeng,
Peyt û çeleng,
Awaz û deng,
Dil kire keng
Dil min zeland.

Bejna delal,
Havrî xezal,
Şox û şepal,
Singê mertal,
Çî rewş û hal,
Bûm ker û lal,
Dilmin heland.

Vey dilberê,
Kej keverê,
Dêm horîyê,
Rû perîyê,
Ron hevîyê,
Têm hêvîyê
Dil min qeland.

Cahit Aybar- Xizîran-2009.

Social