Jana zirav

JANA ZIRAV

were
bi melûliya awirên efsûnî
min dîl bigire
bêxewiya şevistanên serpas
bi fîstanê bejna bedew
binixumîne
û min
di kortika bîbikên çavên xwe de
bihewîne
tu
xemla bûka barana payîzên min î
ez
baskên hêviya xwe
ber bi seyrana havîngehên te ve
diçirpînim
di rêya sewdaya koçber de
derbeder bûm
aliyekî min
kendaleke kortarî ye
aliyekî min
deryayeke bêperav e
aliyekî min
kelem û striyên xedar in
aliyekî min
pêlên bayê feleka xayîn e
aliyekî min
mij û dûmanê demên har in
aliyekî min
mirovên çeqel û xêrnexwaz in
were
kovanên jankêş
di taldeya parsûyên qefesa xwe de
veşêre
çemên hîqehîqa gewriya xwe
ber bi hinavên peritî ve
biherikîne
perdeya rojên bêhnçikiyayî
ji ser dilê guvaştî rake
gotinên zimanê şîrîn
diyarî bêdengiya kambax bike
min
tîrêjên finda rûkeniya te
di albûma bîranînên xwe de
neqişand
pelên bêrîkirina min
li ser şaxên dara gûza te
şîn dibin
di tunebûna te de
guregura ewrên gêjok
rondikên ziwa
dibarînin
keştiya qedera serserî
li ber tofana bêbextiyê
serûbin bû
ez
di rêya hezkirina te de
rêwîyekî xerîb im
rêwîyekî bêçare me
rêwîyekî perîşan im
di kelecana hestên mehkûm de
fetisîm
ji porên te yên herîrî sebirê
dihûnim
li tenêtiya xurbetê
meya êşa dûrbûna te
vedixwim
û bi dengê melodiya hesreta te
ji xwe derbas dibim
te
barê tûrikê eşqa giran
li pişta min ya xûzbûyî
siwar kiriye
îskeîska keservedanê
hiş û aqil di serê min de
nehîştin
min
li nav talaza demên rezîl
berê pisûla xwe şaş kir
were
ji lezeta lêvên hingivî
maçekê bide
temenê salên westiyayî
di siya henasa xwe ya germ de
vehesîne
xeyalên berbabûyî bi tiliyên narîn
mizde
şewata kul û birînên kezeba min
bi şewqa kenê heyveroniya xwe
bipêçe
were
were
de were jana zirav

Xizan Şîlan
2014-05-01
Stockholm

Social