HINGÎ BÊDENG

Bi zilmê haveyn bûye sazumana dinyaya nû,
Nû nine pismamê zilmên berê.
Çî dî, zilmê pêheltir alema mirova dirokêda.
Ne rabû, na rabe jî çi car,
Hingî hebin zalim û hingî bê deng bin mezlûm.

Cahit Aybar Çirî- 2002

Social