HİNEK NESAXÎ

Bexalet û hesudîyê,
Em çî qasî başra hêlan,
Nezanîn û qidetîyê,
Em çîqas çavtarî hêlan.

Evne derdên gelek giran,
Bikevne nav kîj ciwakan,
Tifaqa lêk belav diken
Nayên ser xwe dirêj zeman.

Mirov çî bo xwe bixwaze,
Dive bo her kesê bixwaze,
Herkesek jî wek miroye,
Hesudî ne camêrîye.

Nesaxîyên qirêj û gemar,
Cem kîjan mirovî hebe,
Lê dibine dupişk û mar,
Her gav dilê wî di divede.

Ke bixwaze bextîyar be,
Divê van nesaxîyane dûr be,
Xwezîya dilê bê ev nesax,
Heya gorî bê ax û dax.

Koka va nesax ya cehil,
Dermanê wan zê de ilim,
Hûni xwedê pir bixwînin,
Kokê nesaxîya derînin.

Bila nifşek pak û paqij,
Pir giramgir û pir xozan,
Ne zalim û zordar û xwinmij,
Wêris û çanda me xwedan.

Cahit Aybar-Nîsan- 2009.

Social