GULNIXWUNK

Kê nasdike gulnixwunkê,
Di xemile vekî bûkê ,
Nizane bajar û sûkê,

Nav gûlada gûlek cuda,
Her gav serê wê liberda,
Xemên wê her dilê wê da,

Zanim bê dost û hevale
Çol û çiya bê pergale
Bê xwedan û bê eyale.

Ha gulnixunk, ha gula sor,
Serê xwe bilindke bi dor.
Çend zalime nezanê kor.

Va gulên can di qirtînin,
Hêj can cahêl di mirînin
Çiya bê gul di hêlînin.

Cahit aybar Tebax- 2000

Social