FESAD

Çîhan dîsa xwîn digirît,
Şer û fesad na vemirît,
Heya kengî dê ho biçît,

Rastî, nema xweşîya jînê.

Qismê xelk bê deng û seda,
Ketne derdê keda xweda,
Tilya zalim keda wanda,

Dîsa jî serşor dimînin.

Napirsin bo, şer û fesad,
Ka ev fesad kêrî kê hat,
Sedema çî xelk şewitand,

Zanîban ka çid zivirît,

Leyzên qirêj pîlan diken,
Serve leqa ekdû diden,
Binda kadê lêkvediken

Lê xelk safe hajê nîne.

-2009.

Social