Ew dîna xweşik!

Di guhê buharê de nizanim ci got?
Ji nişkêva gul pişkivîn.

Porê xwe bi avê de berda
Ji çiyayên zuha çem herikîn.

Ji ewran re keniya
Baran bi ser hemû evîndaran de bariya.

Hilkişî ezmanan
Baran.. Berf.. Stêrk.. Heyv.. Roj.. Şev…
Bi hev re li ser sînga wê
Bi germahî civiyan!
.......................................

Husên M. Hebeş (Hussein Habasch)
Wêna li Festîvala helbestê ya navnetewî li Puerto Rico, sala 2016

Social