EVÎNA MIN

Evînekî pir kûr û dûr, êxsîr kirim tam sih sale.
Ev evîne min bû sidûr, hero dilim nale nale.
Evîna xwe bûme mexdûr, hero singêm kale kale.
Evîna min eşq û xirûr, lê belê ne milk û male.

Mal û milka girênedam, ketme derdê evîna xwe.
Evîna min ez bernedam, ez naberdem evîna xwe.
Ciwaniya wxe berdadam, lê nabûrim ber canê xwe.
Evîna xwe ronahî dam, bindest nemam bûm serbixwe.

İsyanim, zalim û zordar, wana evîn wêran kirin.
Têne min wek çeqelên har, taliyan min dibarînin.
Didanan tîj diken dijvar, min evînê dûr bêxînin.
Çendan diyar biken kîndar, neşên min qet bitirsînin.

Hem dilgeşim hem dil fireh, gef û gura pakî nakem.
Doz û evîn rast û eseh, çi caran xwe lê şaş nakem.
Doz û evînê pir ageh, çi deman xwe xudûk nakem.
Ew rastiyan mayne bê şeh, aqil nabin dikem nakem.
/ 2009

Social