DİSA YAR

Xwa tê nagehî zimanê kedera min, da bibî şirîk yar,
Heger bi zanî bixwîni dilê min,
Veke sîngê min, kerke dilê min yar.
Dê bibînî min sevdayê xwe nivîsîye demarên xwe.
Hinga belkû têbigehî, belkû jî bigiryê.

Dinêrî xêzê rûyê min, xem nebe yar.
Asmîna gilêlankên çavên minda bibîne,
Hinga dê bizanî, belkû jî bikenî.
Dinêrî hejarîya min, dil mive nebe,
Binêrî bizmarên destên min.
Dê bibînî pê pişte destê xwe
Min, çend dewlemendiyên binpê,
Wê ve dane.
Belkû bawerkey, belkû jî bawernekey.

Bê dengîya min şiroveneke nezanînê yar,
Bikarî pelîşi, pelîşe mêjîyê min,
Dê bibînî xalî nîne.
Belkû xwe minde bibînî,
Belkû jî bêberdan himbêz û lefînî minbî.

Cahit Aybar Adar 2007

Social