DIGIRNIJİM

Min êş bexşine vîyan û hezê,
Kîn û nifret jî, min kirne boraqa bexşinê,
Min kêşa , pêv û birî,
Min mû, çil carî kerkir,
Min nazik bijart şidyayî hûna,
Min dî cî nagre, bo diştên dinyayî
Dil şikandin, dil hêlandin.

Bi girnijin nêrîme, yê rû tal dinêrî min
Nêrina duyande evji girnijî.
Heyranê qenciya hember xirabiyême.
Çi ji min; bi kêşim kûl û derda.

Eş û kederan jî kêfâ xwe heye
Gava bê kenîn rûyê wan.
Rû hene neyî yê biçûk nabin,
Heyîyê qûde.
Kêfa kenîya rûyê zorîyan cûdaye.
Yên xwe berneyên girtin xwe be digre mirov,
Kêfa serkeftina hember zorîya cûdaye.

Cahit Aybar Gulan–2004

Social