DAXWAZEK

Dixwazim darekê’b çînim,
Pişt mirinê êmîş bidet,

Pêş êmîşi de gul bidet,
Paş êmîşi gezgul bidet,

Êmîşê wê kiryarêt qenç.
Da pêşerojê bibîte qenc.

Pêşerojê mihtacî pir,
Fêyde naket çi keç û kur.

Ne mal û milk, nejî meqam,
Fam kiriba insanê xam.
/2001

Social

Çîrok

Cankurd / 2003

Ta berbanga sibê
Çêrokan ji şahê xwe ra dibêje
Çêrokên bi fantazî û tijî evîn
Li razanga xemrevîn
Bi derketina royê ra
Li asoyê rengxwîn…

Helbest

Cankurd / 2003

Ta berbanga sibê
Çêrokan ji şahê xwe ra dibêje
Çêrokên bi fantazî û tijî evîn
Li razanga xemrevîn
Bi derketina royê ra
Li asoyê rengxwîn…