cîroka ewînê

Zanî ey yar
de çikir bû dilê nalîn û hedar
Zan zeman çû
Gevre mehû wexit nema
Eşqa de per kişand
Ji dil nebû
Lê qed nema
Bînî wan sîma roxan
Jarek binêr min ey nezan
Min hemî roj cew gerand
Li min nedîd ewo bê xezan
Konc nişînim
Bê nesibû ser der qefa
Xeber bînin
Biweşînên li min cefa
Dil birîne neişîn
Bê sozen yar
Metêrsîne,binexşîne
Ew roxa sar
Bilezîne ûmir nîne
Bê her zeman
Xew şirîne dimirîne
Nade eman

Social