BIN DEST

Bên dest çima bi arên

Bê deng vek komek darin

Li serxwoê bûnê bi zarin

Bê cî û bê mezarin

Gelo ma qet nizanin

Vê dorêda nezanin

Ma ne vegî rêzanin

Armanca xwo bizanin

Dixwazên xwo zêdegin

Dew dora xwo mêzekin

Li nav çendîn veladan

Em ketin destin celadan

Firmiskên me tewa bûn

Rê nasan ra newa bûn

ZEKERIYA HUSÊNÎ

Social