Bê aqil

Dema mirov bê aqil be
Herkes mirovf dixapîne
Mirov xweyê sozê xwe be
Xelk ji mirov re dibên dîn e

Rastî îro pere nake
Ku merif ji xelkê bawerke
Ewê kêfa xwe bi te bike
Paşê pişta xwe bi te da ke

Ewê her du yan dixapand
Serî li her du ya digerand
Bi dev bi mêrê xwe re kenî
Ji dost re jî çav diniqand

Soz tuneye ji bo mêra
Ji jina bigre dost û yara
Ku tu bi xwazî rast be bi te ra
Wê çewa xwar be ji mêrê xwe ra

Ecêp mam ji bona gundîyê
Ku wê bibim ser hêwiyê
Dema ku min ewê naskir
Min dît dil ketime êzdiyê!

M.Nureddin Yekta

Social