BABÛNA BAYÊ AZADÎYÊDA

Destên te ne êşin
Te firotibim firotim,
Disa jî destên te ne êşin

Deynê te yê xirabîyê dê bidem
Bi qencîyê.
Fama te xirabî hilberandin be,
Fama minda qenci tên hilberandin.
Kîn û nifretan tu bifroşi jî ,
Min ev rêkirne mirinê.
Ser carekdin ne zivirînê.

Min bexşandin nivisî enya xwe,
Ne carekê hemû cara,
Min bîrkir xirabîya te , çimkî min bexşî.

Min çande demaxa xwe,
Tahma xweşditîn û dostîniyê.
Şîreta min bo te jî eve.

Ne webît şaş fam bikey min,
Min silav zilmê re nîne.
Min ew jî pişt der kir.
Min pelçiqand giraniya tirsê
Min peyman kir gel cesaretê bê merc,
Û ez niha serbilind, ba dibim di bayê AZADIYÊ DE.

Cahit Aybar Gulan-2005

Social