Ala Me

    

  ALA ME

Keske lê rengê ala me

Sore   lê rengê ala me

Zere   sipiye   ala  me

Miletê  me  tv  zindiye
    

  ALA ME

Keske lê rengê ala me

Sore   lê rengê ala me

Zere   sipiye   ala  me

Miletê  me  tv  zindiye

Rê li ber me hê girtiye

Hebûna min bê al çiye

Mafê min ma li ber piye

Keske ………….

Sore    ………….

Zere     ………….

Kurdistanek pir delale

Xwedî dîrok xwedî ale

Xewna şeva ser zelale

Hemî karê bav  û kale

Keske………………

Sore……………

Zere……………

Nalîna gel birîna min

Rengê sore ĵi xwîna min

Kesk û zere  ev  ala min

Rengê  sipî  nîşana  min

Keske  lê rengê  ala me

Sore   lê  rengê  ala me

Zere  sipiye   ala     me

Bi van  desta ezê hildim

Ji bo alê   gelek merdim

Welatê xwe qet na berdim

Dildarê   zimanê   kurdim

Keske………………..

Sore………………….

Zere …………………

sipiye………………..

Bê al nabê tucar  welat

Na berdim dicla û ferat

Xwînê hemî dikim xelat

Çar rengîne xweş li hevhat

Keske…………………

Sore…………………..

Zere …………………

sipiye…………………

Ev ala meya çend  renge

Li buharê her  bê  denge

Newroza me şox û  şenge

Can na westê her li bende

Keske   sore   zere

Keske   sore   zere

Rê li ber me hê girtiye

Hebûna min bê al çiye

Mafê min ma li ber piye

Keske ………….

Sore    ………….

Zere     ………….

Kurdistanek pir delale

Xwedî dîrok xwedî ale

Xewna şeva ser zelale

Hemî karê bav  û kale

Keske………………

Sore……………

Zere……………

Nalîna gel birîna min

Rengê sore ĵi xwîna min

Kesk û zere  ev  ala min

Rengê  sipî  nîşana  min

Keske  lê rengê  ala me

Sore   lê  rengê  ala me

Zere  sipiye   ala     me

Bi van  desta ezê hildim

Ji bo alê   gelek merdim

Welatê xwe qet na berdim

Dildarê   zimanê   kurdim

Keske………………..

Sore………………….

Zere …………………

sipiye………………..

Bê al nabê tucar  welat

Na berdim dicla û ferat

Xwînê hemî dikim xelat

Çar rengîne xweş li hevhat

Keske…………………

Sore…………………..

Zere …………………

sipiye…………………

Ev ala meya çend  renge

Li buharê her  bê  denge

Newroza me şox û  şenge

Can na westê her li bende

Keske   sore   zere

Keske   sore   zere

Social