Bila çiya bipeyivin!

Bila çiya bipeyivin
û bahoz, peyvên wan bigihîje jor
Da ku ezman kor û lal nemîne.

Bila lat û zinar bipeyivin
û peyvên wan bibin şikeft
û şikeft bibin devên ejdehan
û devên ejdehan
Xewnên gurên devxwînî
daqirtînin.

Bila axa kurdistanê
Bost bi bost
Bibe jehr
Bibe agir
û goristanên bêbinî...
Bila hestiyên Şehîdan
Qiloçên pezkûviyan...
û pejên daran
Bibin tîr û laşên serbazên hov
bihejînin.

Bila çiya bipeyivin
Bila lat û zinar bipeyivin
Bila şikeft bipeyivin
Bila pezkûvî bipeyivin
Bila şehîd bipeyivin
Bila dar û mar bipeyivin.

û bila genêralên çavsor bizanibin ku
Kurdistan hêzistan e
û ji xewnên wan re
Hemdem mirin û zivistan e.
Bila çiya bipeyivin
Bila dilê kurdistanê bipeyive.

Husên M. Hebeş (HUSSEIN HABASCH)

Social