Nivîskaran

.Bali
A.Bali's picture

Abbas Îsmail
Abbas Îsmail's picture

Abdulazîz Bekê
Abdulazîz Bekê's picture

Abdullah Karabax
Abdullah Karabax's picture
Abdurrahman Durre
Abdurrahman Durre's picture

Adem Avcil
Adem Avcil's picture

Agri Milan
Agri Milan's picture

Ahîn Zozanî
Ahîn Zozanî's picture
Ahmet Bilgiç
Ahmet Bilgiç's picture

Ahmet Oztekin
Ahmet Oztekin's picture

Alî Baran
Alî Baran's picture

Ali Doxan
Ali Doxan's picture
Ali Fikrî Işik
Ali Fikrî Işik's picture

Ali Kolo
Ali Kolo's picture

Amedî
Amedî's picture

Armanc Nerweyi

English

Çîrok

EW XEWA ŞÎRÎN

Ez gelekî mêr û merd im,
Boçî ez bi kul û derd im?

Êvar ketim xewa şîrîn,
Ez gerîyam xaka zêrîn.

Helbest

EW XEWA ŞÎRÎN

Ez gelekî mêr û merd im,
Boçî ez bi kul û derd im?

Êvar ketim xewa şîrîn,
Ez gerîyam xaka zêrîn.

Jiyan û Bîranîn

Kurd çi dixwazin?