ME DAWÎ FÊM NEKIR

.ME FÊM NEKIR DAWÎ?

EV zimanê me dewlemend û şîrîn,
Bingih û maka wî dîzek e zêrîn,
Şax vedaye li Rojhilat a Navîn,
Bû bexçekî gulê rengîn tev evîn.

Me got: Vî zimanê şîrîn bidin hev,
Bikar û xisar em tevan wekî hev,
Tev xwe bidin pêş bela qet nebê rev,
Ji mer e ferq nakê ha roj û ha şev,

Pêşî em tev xebitîn bi rêberî,
Me bûk anî û gîhand e berderî,
Lê sed mixabin Zava bixwede rî,
Lewitî ser û bin kes lê nanerî.

Millet tevan mane bê ser û bê ber,
Yeko yek gerîyan ji bo çareser,
Her yek rêkek berjewendî dît da ser,
Barê dijmin di hilgirin bûne ker.

Tev ketin riya xelet û berepaş,
Necivîn nekirin got û bêj û nîqaş,
Şart ne ewe ku hebê rih û bişaş,
Mêr ewe ku ji biryarê nedê paş.

Hinek berê xwe din Mizgeftê berê,
Hinek berê xwe dan Hewre û Dêrê,
Qet kes nema ji wan dibînê xêrê,
Belesebeb ser strîya dikin gêrê.

Hinekî, jinûka wî ketine ber,
Ew bixwe nizanin çawaya bûyer?
Ne ker tê ber bar û ne bar diçê ser,
Xeynî xerakirin nîne tu xeber.

Ku îş xerabû tevî bû geremol,
Nû wê bi serêhevde kin pole pol,
Kîbûn evê xaîn, ji kû hat ev dol?
Wê bi qirika hev girin sax û sol.

Ew bûk hîn jî, li wê hespê siwara,
Li benda me bi qîrîn û hewar a,
Di dest dijminde xemgîn û hejar a,
Xwîna me dikelê, lê dilek sar a.

Di nav mede neman zane û rêzan,
Hortik û mortik kom dibin li meydan,
Bawerî nayê ev sergerm û nezan,
Gel navê terfî paşa, pîşe şivan.
DİLCİWAN 21.11.2015

Social

Çîrok

EFRÎN’E

Efrîn kelha egîd û mêra ye,
Qadek ji qada şer û cenga ye,
Ev warê ku ji bav û kal ma ye,
Sulhadîn Eyubî mohr li daye.

Helbest

EFRÎN’E

Efrîn kelha egîd û mêra ye,
Qadek ji qada şer û cenga ye,
Ev warê ku ji bav û kal ma ye,
Sulhadîn Eyubî mohr li daye.

Jiyan û Bîranîn

Kurd çi dixwazin?