KURDÎSTANEKE TIJE Û TÊRE.

KURDÎSTANEK TIJE Û TÊRE!

Kurdîstaneke tije û têre,
Lê mixabin maye ji xelkêre,
Mafê gelê Kurd tev dikin gêre,
Lê ez vî derdî bêjim ji kêre?

Çawa ew dizê kadînê kayê,
Sixêfa bikin lîderê dinyayê,
Dîwan teng bû sebra me lê nayê,
Rast berê me didine belayê.

Kurtîlxwer tucar nabin wek mera,
Serbêndera di zirin wek kera,
Ji xwe mestir dibêjin xebera,
Lê gazî xêr nakê li tudera.

Ji mer pêwîste lîderek netew!
Ku her wextî pêş neyar hebê ew,
Xebat nabê bi tilîya û haw hew,
Wek mehîra nekelî û kêm dew.

Hûn navin netew ji çav nebarî,
Kurdîstan nekin piçik û parî,
Ku li gelê xwe bikin zordarî,
Wê Kurdîstan herê bi yek carî.

Berzanî dibêjê: Kurdîstane,
Alîyek deşte û yek zozane,
Warê bav û kalê me Kurdan e,
Ne cîyê Ereb Ecem û Tûrkan e.

Ev dijmin wekî wan gurê harin,
Ji bê tifaqî, lime siwarin,
Evê neyar, em zanin neyarin,
Kurdno, hûn çima bi dijminre karin?

Çiye ew daxweza Mesûd Berzan?
Dibêj: Ku hebê Kurd û Kurdîstan,
Ji bo xwe naxwazim text û dîwan,
Bo me, nexşîyek hebê licîhan.

Em çêkin Kurdîstanek serbixwe!
Bo xweşî û hebûna gelê xwe,
Kurd tev lê rûnin bigrin paya xwe,
Wê herkes bibê xwedî mafê xwe.

Ev Kurdê ku man cahîl û nezan,
Li me teng dikin Kurd û Kurdîstan,
Hêvya me maye Başûr û Berzan,
Ewî ahdek da gelê Kurdîstan.

Mala Berzanî tevî lîderin,
Xwedî biryar dîrok û cewherin,
Serkêşin serfiraz û rêberin,
Kurdê esasî bi wan bahwerin.

DİCİWAN 27.7. 2015

Social

Çîrok

XEMGÎNIM BO ÇÎ ?

Em tev xortê ciwan û hêja ne,
Xwîna me tevî a Kurdîstane ,
Em ji bonî welat can fedane,
Ev dem bûrî me pir şehîd dan e.

Helbest

XEMGÎNIM BO ÇÎ ?

Em tev xortê ciwan û hêja ne,
Xwîna me tevî a Kurdîstane ,
Em ji bonî welat can fedane,
Ev dem bûrî me pir şehîd dan e.

Jiyan û Bîranîn

Kurd çi dixwazin?