E’qîda Îmanê

Îbrahîm Heqî Erzeromî
E’qîda Îmanê

Wergerandin ji Erebî
Cankurd

(li ser linka PDF binikilîe)

Social

Comments

Cankurd's picture

E’qîda Îmanê

Cankurd's picture

E’qîda Îmanê

Çîrok

3. JANAK DIRÊJ

Bi sermede nehat biharek rengîn,
Her em dibînin kul û derd tev birîn.

Her ku me dît li serê me bû ferman,
Em ketin kemîna wayê bê îman.

Helbest

3. JANAK DIRÊJ

Bi sermede nehat biharek rengîn,
Her em dibînin kul û derd tev birîn.

Her ku me dît li serê me bû ferman,
Em ketin kemîna wayê bê îman.

Jiyan û Bîranîn

Kurd çi dixwazin?