Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Dini Konular

 

Müslüman Kürd Gençlerine

Allah’a hamd Resulüne selat ve selam olsun.

Ey müslüman gençlik! Siz küfrün katranlaştığı, zülmün kükrediği, fuhuşun yayıldığı, iftira, yalan, içki, zina ve diğer münker şeylerin adet haline geldiği topraklarda yaşayan Müslüman Kürd Gençleri! İslamı kabul ederek omuzunuza büyük görev yüklemiş, Allah yolunda cihad eden ve yerenlerin yermesinden korkmayan, Allah’ın rızasını amaç edinen; Allah’sız, Kur’an’sız ve Muhammed’siz bir nesil yetiştirmek isteyen tağuti rejimlere karşı baş kaldırmış İslam‘ın yiğit askerlerisiniz! Aldığınız görevin bilincinde olduğunuzu bilmeli ve kendinize güvenmelisiniz. Mümin her musibetten ders çıkaracak bilinçte ve güçte olmalıdır.

Bizim ...izm! cilerden farklı olduğumuzu bilmelisiniz. Onların yaptığı hatalardan uzak durmalıyız. Halka nasıl gideceğinizi, onlarla nasıl muamele edeceğinizi, karşınıza çıkan engellerle nasıl mücadele edeceğinizi bilirsiniz. Asla ve asla, şahsi menfaatlerinizi öne çıkarmayınız! Hiçbir konuda hissi davranmayınız! Bilinizki bu yol, ihlasla çalışanların yoludur. İnsanlara Emri bil-Marufu ve Nehyi anil-Munkeri tebliğ ettiğiniz zaman evvela kendi nefislerinizde icra ediniz! Yoksa İmam Şafii’nin dediği gibi.

Ya vaizen-nasî emma ente failuhu,
Ya men ye-uddu aleyhil-umru bin-nefesi.....
Kehamilin lisiyabinna-si yexsiluha,
We sevbuhu xariqun fir-ricsi wen-necesi“
( Ey ömrü nefeslerle sayılı, kendi nefsinde tatbik etmediği halde insanlara vaaz ve nasihat eden insan! Sen, elbiseleleri kir ve necasetten gark olduğu halde, başkasının elbisesini yıkayan bir temizlikçi gibisin.)

Kendi nefsini unutup, başkasıyla uğraşmanın faydasız olduğunu bilirsiniz. İnsanlara; ihlasla, güleryüz ile gidiniz. Kabul etselerde etmeselerde onlara iyilikle muamele ediniz.
Cenab-ı Allah’ın şu emirlerini unutmayınız. „Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, deki „ Selam size. Rabbimiz rahmeti kendi üzerine yazdı. İçinizden her kim ki, bilmeyerek bir fenalık yapar da arkasından tevbe eder ve islahı hal ederse, şüphesiz O Gafurdur.“(1)

„Sen af yolunu tut, marufu emret ve cahillerden yüz çevir.“ (2)

„Hem Rabbin, bilmeyerek kötülük işleyip te, tevbe eden ve islah olanlardan yanadır. Bundan sonra da Rabbin muhakkak Gafur’dur Rahim‘dir.“ (3)

„Hidayet Allah’tan dır. Sana ancak tebliğ etmek düşer. Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir.“ (4)

Sen görevini yerine getireceksin gerisine karışmayacaksın. Onlara en güzel sözlerle nasihat edeceksin. Kaba davranmayacak, haşin olmayacak, kötü muameleye tabi tutmayacaksın. Kötülüğü herkes yapabilir, kötüye, kötülükle cevab vermek‚ İslam’ın şiarı değildir. Biz affedici va bağışlayıcı olmalıyız. Ama bu demek değildir ki, her şerre karşı sessiz kalacağız. Onlar bize tuzak kurarlarsa elbetteki biz de İslam çerçevesinde cevab vereceğiz.
“Onlardan öncekiler düzen kurdular. Halbuki bütün düzenler Allah’ındır. Herkesin ne kazandığını bilir. Küfredenler, yurdun sonunun kimin olacağını bilecektir.“ ( 5 )“Kötülük tuzakları kuranlar, Allah’ın, kendilerini yere geçirmeyeceğinden veya kendilerine bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden veya onlar dönüp dolaşırken Allah’ın kendilerini yakalamayacağından emin mi oldular? Onlar Allah’ı aciz bırakacak değillerdir. Yoksa Allah‘ın kendilerini yavaş yavaş tüketerek cezalandırmayacağından (emin mi oldular)? Kuşkusuz Rabbin çok şefkatli, pek merhametlidir.“ ( 6 )
„Ve Allah, hainlerin hilesini başarıya ulaştırmaz. ( 7 )
Şunu da bilmeliyiz ki „Cenabi Allah, emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler“ ( 8 )

Şu iki hususu da hiç unutmayalım! Davamızı, müslim veya gayri müslimlere götürdüğümüz de, Kur’an metodunu elden bırakmayacağız. İmanımızdan taviz vermeden ...izm.cilerle bazı antlaşmalar yapabiliriz. Bu görevi hakkıyla yerine getirmediğimiz takdirde Cenab-ı Allah bizden daha layıkını getirir. “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hırıstiyanları veli edinmeyin. Zira onlar birbirinin velisidirler. İçinizden onları veli tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez. Ey iman edenler! Sizden kim, dininden dönerse (bilsin ki) Allah, sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. (Bunlar) Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu, Allah’ın, dilediğine verdiği lütfüdür. Allah’ın lütfu ve ilmi geniştir.“ ( 9 )
Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun.
------------------------------------------------------------
Not: 1- En’am/54, 2- E’raf/19, 3- Nahl/119, 4-Yusuf/103, 5-Rad/42, 6- Nahl/45-47, 7- Yusuf/52, 8- Yusuf / 21, 9- Maide / 51-54

01.09.1999