Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Dini Konular

İftira büyük günahlardan biridir!

Allah‘a hamd Resulüne selat ve selam olsun.

Bugün müslümanların en çok mubtela oldukları büyük günâhlardan birisi olan iftira konusunu ele almak istiyorum. Yedi büyük günahtan biri olan iftira fitnesine; müslümanların nasıl düçar olduklarını anlamak mümkün değil. Her duyduğuna inanmak, ağıza gelen herşeyi anlatmak hele hele isbatı mümkün olmayan bazı sıfatlarla müslümanı rencide etmek, artık günümüzde adet haline gelmiştir. Mü’min hilm zamanında da hiddet zamanında da Kur’an ölçüsünü elden bırakmaması lazımdır. Kur’an’ı Kerim diğer konularda olduğu gibi, bu konuda da çok hassastır. Önce ilgili ayetlere bir bakalım.
1 - Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. (Nisa /112)

2 – Namuslu kadınlara zina istinadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkârdırlar. Meğer ki bundan sonra tevbe edip islah olalar. Şüphe siz ki Allah Gafur’dur Rahim’dir. (Nisa / 4-5)

3 - Müminler arasında kötülüğün va hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere, işte onlara dünya ve ahirette can yakıcı bir azab vardır. Ve Allah bilir, siz bilemezsiniz. (Nisa /19)

4 – Iffetli ve (kötülükten) habersiz mümin kadınlara iftira atanlar, dünyada da, ahirette de lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azab vardır. O gün kendi dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları şeylere şahidlik edecektir. (Nisa /23-24)

5 - Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın.Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. (Hucurat / 6)
(Rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber , Velid b.Ukbe´yi Beni Mustalik kabilesine zekat memuru olarak göndermişti. Velid, bunlarla arasında önceden var olan bir husumetten dolayı, korkuya kapılmış, yoldan dönmüş, üstelik Hz.Peygamber´e gelerek onların irtidad edip, zekat vermediklerini duyurmuştu. Bunun üzerine Hz. Peygamber onlara öfkelenmiş, savaşmayı bile tasarlamış, aynı zamanda Halid bin Velid´i de, durumu incelemek üzere göndermişti. Halid, incelemeleri sonunda Beni Mustalik´in ezan okuyup, namaz kıldıklarını ve zekatlarını da teslim ettiklerini Hz. Peygamber´e bildirmişti. Ayetin nüzul sebebinin bu olay olduğu değişik rivayetlerde yer almıştır.)

6 – ( Ey Resulüm) Alabildiğine yemin eden, aşagılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecaviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme! Ona ayetlerimiz okunduğu zaman o „Öncekilerin masalları!“der. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız. ( kibrini kırıp rezil edeceğiz) (Kalem 10-16)

7 - Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline ! (Humeze / 1)

Ayetler gayet açıktır, öyle açıktır ki, izah etmeye bile lüzum yoktur. Müslümanın diline gayet sahib çıkması ve onu sadece hayırda sarfetmesi, eğer hayırı konuşacak durumda değilse bile susması, sukut etmesi lazımdır. Peygamber efendimiz (A.S.) bu konuda şöyle buyurmaktadır : „Kimki Allah‘a ve ahiret gününe inanıyorsa ya doğruyu konuşsun yada sükut etsin“. Her ağıza geleni salıvermek, mümin kardeşleri hakkında ileri geri konuşmak müslümanın sıfatı değildir. „Çamuru at tutmazsa izi kalır“ türden hareket etmek İslamla bağdaşmaz. Müslüman her söylediğini ispat etmek zorundadır. Yoksa hem bu dünya da hemde ahirette azapların en ağırına düçar olacaktır. „Bir Topluma olan kininiz; Sizi adaletsizliğe sürüklemesin!“ emrini hiç unutmamak gerekir. Ayetlere bakılırsa Cenab-ı Allah’in iftira edenler hakkındaki söz ve hükmü çok ağırdır. Şöyleki:

1 – İşlemiş olduğun günahı hiçbir surette başkasına mal edemez, onun üzerine atamazsın.

2 – İffetli kadınlara zina isnadında bulunamazsın!

Aksi takdirde bu iddianı şahitliği kabul olunan ( büyük günah işlemeyen, ibadetini yerine getiren, sahih itikada sahip mürüvetini muhafaza eden) sağlam dört tane şahitle isbat etmek zorundasın, doğru olsa bile ispat edemediğin takdirde sen yalancı duruma düşmüş olursun ve ebediyyen şahitliğin kabul olmaz!

3 – Müslümanlar arasında kötülüğü ve hayasızlığı yapamayacağın gibi bunu arzu bile edemezsin!

4 - İffetli kadınlara iftira ettiğin takdirde Allah’u Teala tarafından lanetlenirsin!

5 – Her duyduğuna inanmayacaksın! Haberin doğruluğunu araştırmak zorundasın yoksa bir müslüman topluma zarar verir, rezil ve pişman olursun!

6 – Yalan yere yemin etmeyecek, alçalmayacak, başkasının kusurlarını araştırmayacak (gerçek mü’min ancak kendi kusurlarını araştırabilir) ve laf götürüp getirmeyeceksin!

7 – İyiliği engellemeyecek, mütecaviz, saldırgan olmayacak ve günaha dadanmayacaksın!

8 - Kaba, haşin ve soysuzlukla damgalanmışlardan olmayacak ve onlara da boyun eğmeyeceksin!

9 – Kibrini kıracak tam bir teslimiyetle Kur’an’a teslim olacaksın! Ayetleri kulak ardı etmeyeceksin!

10 – Hiç kimseyi arkadan çekiştirmeyecek ve yüzüne karşı da alaylı bir şekilde onunla eğlenmeyeceksin! Yoksa Cenabi Allah katında müfteri duruma düşer burnun sürtülecek ve rezil rusvay olacaksın.

İşte yukarıda açıklandığı gibi kendimizi her türlü iftiradan muhafaza etmemiz gerekmektedir. Cenab-ı Allah cümlemizi bu tür kötü ahlaklardan ve bunları kendine ahlak edinenlerden muhafaza eylesin!.... Amin.

01.09.1999
M.Nureddin Yekta