Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Dini Konular

Allah Kuran Peygamber Hadis!

Aslında dini konularda tartışmalara girmek adetim deĝil. Bir ihtilaflı konuyu deşmek ya da bir konuyu bir daha ihtilaflı hale getirmek gibi! Onu zaten saĝ olsunlar Rabbim rahmet eylesin geçmiş alim ve imamlarımız yapmıştır.

Ancak sanki mübarek Peygamber hiç konuşmamıştır, hiçbir hadisi yoktur deyip O'nu tamamen devreden çıkartmak istiyenlerin (bilerek ya da bilmiyerek) niyetlerinin iyi olduĝunu söylemek te mümkün deĝil!

Kurani Kerim'in birkaç ayetinde Allah kendi adı yanında Peygamberi de zikretmektedir ve "Resûl, size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının!" 59/7 (Haşr)

Şimdi bazıları diyecektirki Resul hep Kuranı söylemiştir. "Onun sözleri vahiydir." (Necim/4) dolayısıyla hadislere gerek yok!

Konuyu uzatmamak için şöyle bir soru soralım: "Peygamber efendimiz vahyin dışında hiç mi konuşmamıştır? Günlük yaşamda vuku bulan ve çözdüĝü hiçbir konu yokmuydu? Sahabelerle hiç mi Kuran dışında konuşmazdı? Sahabe aralarında vuku bulan meseleleri, savaşta, günlük yaşamda insanlarla hiçbir seyi paylaşmıyor muydu? İbadet konusunda hiçbir şey demiyor muydu?

Örneĝin Peygamberin namaz konusundaki tarifini, rekatını (صلوا كما رايتمونى اصلى ) esas almazsak nasıl bir namaz kılacaĝız?

Kur'an Kur'an deyip hadisi devreden çıkartmak istiyen kardeşlerime birkaç sözüm var!..

Gelin bu dinden ne Peygamberi Allaha şirk koşun ne de Peygamberi devre dışı bırakın! Unutmayalım Peygamberlere iman, imanın esaslarındandır.

Resûlüne imân ve itâat olmadan Allah'a imân ve itâat olmaz. Çünkü Allahü teâlâ, kendine itâ'ati, bir çok âyette, Resûlü ile birlikte zikretmistir.

Şimdi sizi birkaç ayet mealiyle başbaşa bırakıyorum.

"Size kitabı, hikmeti (Kuran dışındaki bilgiler) getiren ve bilmediklerinizi öĝreten bir Peygamber gönderdik" 2/151(Bakara)

"Allah, hikmeti kime dilerse ona verir. Kime de hikmet verilmisse, muhakkak ona çok hayr verilmistir." 2/269 (Bekara)

İmâm-i Sâfiî: Bu âyetteki hikmet'ten maksat, Resûlullahın sünnetidir. Önce Kur'ân zikredilmis peşinden hikmet bildirilmiştir diyor. (Risâle s.78)

De ki "Eĝer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin!" 3/31 (Ali Imrân)

De ki, "Allah'a ve Peygambere itâ'at edin! Eĝer yüz çevirirlerse, Elbette Allah inkar edenleri sevmez.) 3/32 (Ali Imrân)

"Kim Allah'a ve Resûlüne isyân eder ve hududullahi aşarsa Allah onu, temelli kalacaĝı Cehenneme sokar." 4/14 ([Nisâ)

"Resûle itâ'at eden, Allah'a itâ'at etmiş olur." 4/80 (Nisâ)

"Doĝru yol belli olduktan sonra, Peygambere karşı geleni ve mü'minlerin yolundan başka bir yola uyanı, o yolda bırakır ve cehenneme sokarız." 4/115 (Nisâ)

"Allah ve Resûlüne karşı gelen, bilsin ki Allah'ın azâbı çetindir." 8/13 (Enfal)

"Ey îmân edenler, sizi hayat verecek şeylere da'vet edince, Allah'a ve Resûlüne icâbet edin!" 8/24 (Enfâl)

"Kur'ânı insanlara açıklayasın diye sana indirdik." 16/44 (Nahl)

"Biz bu Kitabı, hakkında ihtilâfa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve imân eden bir kavme de hidâyet ve rahmet olsun diye sana indirdik." 16/64 (Nahl)

"Allah'a ve Resûlüne karşı gelen, apaçık bir sapıklıĝa düşmüş olur.)" 33/36 (Ahzâb)

"Resûl, size ne verdiyse onu alin, size neyi yasakladıysa ondan sakının!" 59/7 (Haşr)

Unutmayalımki Peygamber (a.s.) kendiliĝinden bir şey demez, ne diyorsa vahiydir. Kuran dışında konuştukları asla vahye ters düşmemektedir. Eĝer bugün vahye ters düşen sözler varsa ve bunlara da hadis deniyorsa elbetteki onları hadis olarak kabul etmeyiz.

"O, arzusuna göre de konuşmaz. O (söyledikleri) vahyedilenden başkası değildir."  53/3-4 (Necm)

Şimdi birileri Kurana ters düşmeyen her söz hadis midir diyecektir! Elbetteki deĝil. Peygamberlerin dışında da (müslim veya gayri müslim) birçok ilim ehlinin söylediĝi güzel ve doĝru sözler vardır.

Bu konudaki hadisleri yazıyorum.
Allah'a emanet olun!

M.Nureddin Yekta
18.06.2016